Untold Stories is the book I made for my final major project at LCC. It was exhibited at INTRO/OUTRO Show. 

The series of pictures talk about the lost of inspiration when being pressured and the feeling of being lost.

.

Untold Stories és el llibre que vaig autopublicar pel meu projecte final. Va formar part de l’exposició INTRO/OUTRO Show de LCC.

Les imatges parlen de la pèrdua d’inspiració que esdevé quan estàs sota pressió i del sentiment de sentir-se perduda.