Exposició 05/09/2021
Els Rentadors de Capçanes

Orígens és un homenatge als majors de 80 anys del meu poble, Capçanes (Priorat).
El projecte neix de la inquietud de fer coses amb i pel poble que ens ha vist créixer i per pendre consciència que la gent gran és part del que som avui nosaltres, dels nostres orígens.

Fotografies realitzades desde Setembre 2020 fins al Juny de 2021.


Agraïments:
@ajuntamentdecapcanes
@tetosjoves

Crèdits
Fotografia i disseny: @claudiagrosche
Pintura de portada llibre: @juliapeleja
Text: @adedelsnuvols
Scans carrets: @bienbien.xyz
Impressó llibret: Rabassa Arts Gràfiques
Impressió còpies exposició: @egm.qualityimage

.

Exhibition 05/09/2021
Els Rentadors (Old washers) de Capçanes

Orígens is a tribute to the over-80s of my town, Capçanes (Priorat). The project was born from the concern to do things with and for the people who has seen us grow and to become aware that the elderly are part of who we are today, of our origins.

Photographs taken between September 2020 till June 2021.

Special thanks:
@ajuntamentdecapcanes
@tetosjoves

Credits
Photography and design: @claudiagrosche
Book cover picture: @juliapeleja
Text: @adedelsnuvols
Film scan: @bienbien.xyz
Book printing: Rabassa Arts Gràfiques
Exhibition copies: @egm.qualityimage